Nakki - Finse godheid der diepten, wateren en draaikolken; die met offerzangen tevreden te stellen is.